versie 2.0

Deze publicatie is in december 2021 geupdate. Het overzicht is in de maanden november en december 2021
samengesteld door het domein Kennis & Data van NBTC. Met dank aan een brede groep van experts en de
in de vergelijking opgenomen instrumenten voor hun medewerking en waardevolle feedback.

Dit is een project van het Data & Development Lab

16

Druktemeter.online

De Druktemeter.online is geschikt voor het informeren van bezoekers over de actuele drukte en de beste bezoektijden. Tevens kan inzicht verkregen worden in bezoekersstromen. Hiermee kan grote drukte voorkomen worden. Met de Druktemeter.online kan drukte gereguleerd worden door proactief te sturen op bezoekersstromen.

Omschrijving

15

Druktemeter (WTM-POD)

De druktemeter is een middel om bezoekersstromen, verkeersstromen of straatactiviteit te meten. Eigenlijk kan alles gemeten worden, waarbij personen betrokken zijn. Op basis van Radio Frequentie worden smart devices geregistreerd, inclusief tijdstip, duur en afstand. De verzamelde statistische gegevens van deze smart devices worden door de druktemeter doorgestuurd naar een app of een website zodat de drukte in beeld gebracht wordt. Op basis van de verzamelde gegevens is het mogelijk realtime bezoekersdrukte te presenteren, maar is het ook mogelijk heel accuraat voorspellingen te doen over bijvoorbeeld bezoekersaantallen.

Omschrijving

14

Slimme Druktemeter

De slimme druktemeter gebruikt de nieuwste videosoftware en algoritmes. Hiermee geeft de slimme druktemeter realtime inzicht in bezoekersaantallen en verkeersstromen. Als het te druk is of er ontstaan onveilige situaties, dan kunnen bezoekers via communicatiekanalen worden geinformeerd over de actuele drukte.  Zo kunnen met de slimme druktemeter bezoekersstromen gereguleerd en/of geoptimaliseerd worden.

Omschrijving

13

YouFlanders-app


  • Overzicht toeristisch aanbod
  • Druktebarometer (crowdsourced model per POI)
  • Overzicht geldende veiligheidsmaatregelen algemeen en per locatie
  • Tonen van hidden gems in de nabijheid

Functies YouFlanders-app:

Omschrijving

12

Strandwijzer Veere

Deze website geeft bezoekers die op weg zijn naar Veere, of die van plan zijn erheen te gaan, informatie over de actuele drukte. Doormiddel van een drukteclassificatie via de kleurcodes groen, blauw, paars en rood. Hierop kunnen zij de keuze voor een van de stranden afstemmen. In één oogopslag is te zien welke stranden te druk zijn en op welke stranden er nog voldoende ruimte is om te kunnen recreëren. Bedoeling is dat dat ook onder meer fileleed en zoekverkeer terugdringt, wat ook gunstig is voor het milieu.

Omschrijving

11

Druktemeter Hilversum

De Druktemeter Hilversum geeft m.b.v. sensoren op een kaart weer hoe druk het is in zeven zones in het centrum. De drukte wordt weergeven met 3 classificaties. Kom alleen als het nodig is (groen), kom op een rustiger moment (geel), vermijd dit gebied (rood).
Het is een hulpmiddel om de corona-adviezen goed op te kunnen volgen.

Omschrijving

10

Druktekaart Leiden

De Druktekaart Leiden toont in één oogopslag via een kaart met kleurclassificaties op welke plekken in de binnenstad van Leiden het druk of rustig is. De informatie over de actuele bezoekersdrukte is gebaseerd op tellingen van sensoren in de Leidse binnenstad. Deze sensoren tellen het aantal bewegingen van mensen die langslopen, zonder herkenning van individuen.

Omschrijving

9

Druktemeter 's-Hertogenbosch

De Druktemeter Binnenstad 's-Hertogenbosch is een kaart waarop live te zien is waar het druk is in de stad. Met telcamera’s wordt ieder half uur het aantal personen in de stad geteld. Op deze manier kunnen bezoekers van de stad vanaf thuis bekijken of het verstandig is om naar de binnenstad te gaan. De drukte wordt per locatie aangegeven middels vijf kleurclassificaties.

Omschrijving

8

Druktekaart Groningen

Druktekaart binnenstad Groningen geeft m.b.v. slimme sensoren antwoord op de vraag hoe druk het in de binnenstad van Groningen is. Dit gebeurt op een kaart met drie kleurclassificaties: rustig (groen), druk (geel), te druk (rood).

Omschrijving

7

Druktemeter Eindhoven

Druktebeeld Eindhoven toont door middel van een kaart hoe druk het is op verscheidene locaties (straten) in de binnenstad. De drukte wordt weergeven met 4 classificaties: Rustig (groen), gezellig (geel), druk (oranje) en zeer druk (rood).

Omschrijving

6

 Druktebeeld Amsterdam CMSA

Het geven van een duidelijk en actueel beeld van de drukte in de stad met al haar bestemmingen. Zodat de bezoeker een overwogen keuze kan maken m.b.t. het bezoekmoment en de gemeente de drukte in goede banen kan leiden. Druktebeeld Amsterdam gebruikt een combinatie van verschillende informatiebronnen, zoals het aantal bezoekers op een locatie, de hoeveelheid gebruikte parkeerplaatsen. Ook worden er mobiele data en sensoren gebruikt om de actuele drukte in kaart te brengen.

Omschrijving

5

SpotRotterdam

Kaart van de stad met 5 classificaties van drukte. Zoeken kan op de 500 gebieden, specifieke locaties en categorieën (horeca, winkelgebieden, parken, toerisme, markten, cultuur, speelplaatsen, etc).

Omschrijving

4

Druktemeter Brabantse Natuurgebieden
  • Meld- en signaliseringssysteem drukte
  • Actuele informatie over drukte voor bezoekers
  • Activeren spreiding van bezoekers

Kaart van natuurgebieden in Brabant. Drukteclassificatie via kleurcodes groen, oranje, rood en zwart.

Een crowdmanagement systeem om probleemsituaties in en om natuurgebieden en op de routestructuren die er zijn (gastvriendelijk) op te lossen en te voorkomen.

Omschrijving

3

Druktemonitor Gelderland

Druktemonitor Gelderland is een online meetinstrument die de drukte in de provincie meet. Gebruikers kunnen voor een groot aantal (80) locaties verspreid over Gelderland erg gemakkelijk controleren hoe druk het is op dat moment. Zodat ze voor vertrek kunnen bepalen of ze willen gaan of dat ze het te druk vinden. De tool geeft ook alternatieven voor een uitje waar het mogelijk rustiger is.

Omschrijving

2

Drukteradar

De drukteradar biedt de inwoner en bezoeker van de regio Veluwe, Arnhem & Nijmegen, op een laagdrempelige manier, inzicht in drukte en in alternatieve locaties om de drukte te kunnen ontlopen. De drukteradar geeft op een kaart voor meer dan 250 locaties voor dagrecreatie in Gelderland aan wat de gemiddelde drukte per dag en tijdstip is. De drukte wordt weergegeven d.m.v. kleuren. Zo kan een bezoeker dus eenvoudig checken of men veilig kan recreëren op de plek waar hij/zij naartoe wil en vindt men alternatieven voor een ander moment of een andere locatie.

Omschrijving

1

Druktemonitor Utrecht

Via een kaart van de provincie Utrecht (en directe omgeving) krijgt men in één oogopslag een indruk waar het druk of rustig is en welke alternatieven er zijn. De kaart bevat een veelheid aan locaties waar dagrecreatie plaatsvindt. De status is een subjectieve indicatie van de (verwachte of actuele) drukte. De drukteclassificatie vindt via kleurcodes groen, oranje en rood plaats. De drukte kan zowel o.b.v. de werkelijke drukte op dat moment als de verwachting van de drukte de komende dagen geclassificeerd worden. Door dat laatste hebben bezoekers de mogelijkheid om hun bezoek op voorhand écht te plannen.

Omschrijving

Kosten
Hoe hoog zijn de kosten voor implementatie van dit instrument ongeveer? 

laag

gemiddeld

hoog

Tonen alternatieven
Toont het instrument wel of geen alternatieven aan gebruikers?

toont wel alternatieven

toont geen alternatieven

Dataverzameling
Werkt het instrument op basis van handmatige of automatische dataverzameling?

automatische dataverzameling

handmatige dataverzameling

scroll

(Actueel) inzicht in het aantal bezoekers op specifieke plekken en plaatsen is al lange tijd gewenst. Om bijvoorbeeld bezoekers te informeren of maatregelen te nemen in het kader van bezoekersmanagement. En zo bezoekers beter te spreiden in de (openbare) ruimte. Inmiddels zijn hiervoor diverse instrumenten voorhanden. Maar wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze instrumenten? Wat meten ze exact en waar komt de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor, wat is belangrijk om rekening mee te houden en welke voor- en nadelen heeft ieder instrument?

een objectieve vergelijking van diverse druktemonitoren
voor bezoekersmanagement
Vergelijking instrumenten

voor weergave van de gegevens kunt u deze publicatie het beste bekijken op desktop, tablet of laptop

scroll

(Actueel) inzicht in het aantal bezoekers op specifieke plekken en plaatsen is al lange tijd gewenst. Om bijvoorbeeld bezoekers te informeren of maatregelen te nemen in het kader van bezoekersmanagement. En zo bezoekers beter te spreiden in de (openbare) ruimte. Inmiddels zijn hiervoor diverse instrumenten voorhanden. Maar wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze instrumenten? Wat meten ze exact en waar komt de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor, wat is belangrijk om rekening mee te houden en welke voor- en nadelen heeft ieder instrument?

een objectieve vergelijking van diverse druktemonitoren
Vergelijking
instrumenten voor
bezoekersmanagement